Centrum konferencyjne, ośrodki szkoleniowe - NOT
Projekty Unije
  Strona główna

  Organizacja

  Konferencje

  Konkursy

  Usługi Techniczne

  Szkolenia

  Ośrodek Innowacji

  Stacja Diagnostyczna

  Usługi najmu

  Wydawnictwo

  Nagroda Jakości

  Biuletyn

  Przetargi

  Kontakt


  NOT |widnica ŚWIDNICA
WAŁBRZYCH
JELENIA GÓRA
LEGNICA
 

Aktualności

Aktualności

XLI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

TERMINARZ XLI OWT rok szkolny 2014/2015

Zawody Olimpiady Wiedzy Technicznej są trzystopniowe:

- Zawody I stopnia (eliminacje szkolne) odbędą się już 24 października 2014 r.

- Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się w piątek, 9 stycznia 2015 r.

- Zawody III stopnia (finały centralne) odbędą się w dniach 27 - 29 marca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

XXXIX WDNIT 2013

     65 lat Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu.

    Uprzejmie informujemy, że referat nt.: "System HCH. Ekologiczna, ekonomiczna i energooszczędna technologia budowy domów - rewolucyjna alternatywa dla budownictwa tradycyjnego", autorstwa arch. Andrzeja Haintze i inż. mech. Jerzego Haintze, którego odczyt zaplanowano na dzień 4 listopada 2013 r. , o godz. 10.00, w sali nr 104 i Auli Domu Technika we Wrocławiu, z przyczyn leżących po stronie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział we Wrocławiu, zostaje odwołany. Wrocławski Oddział Firmy HCH przepraszamy za zaistniałą sytuację.

    Uprzejmie informujemy, że referat nt.: "Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo w cyfrowych systemach domofonowych i wideo domofonowych", autorstwa mgr Wojciecha Błońskiego i Władysława Błońskiego, którego odczyt zaplanowano na dzień 31 października 2013 r., o godz. 17.00, w sali nr 114 Domu Technika we Wrocławiu, zostaje przeniesiony na dzień 8 listopada 2013 r., godz. 17.00, sala nr 115 Domu Technika we Wrocławiu.

XXXIX WDNIT 2013 Program imprez

Jubileusz 90-lecia urodzin prof.zw.dr.hab.inż. Zdzisława Samsonowicza   więcej >>

     Jubileusz 90-lecia urodzin prof.zw.dr.hab.inż. Zdzisława Samsonowicza, profesora Politechniki Wrocławskiej, dra h.c. AGH, założyciela, członka i działacza Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP).

więcej informacji >>

Ostatnie wydarzenia, w których uczestniczyli członkowie WR FSNT NOT w skrócie:   więcej >>

     W dniach 22-23 kwietnia br. WR FSNT NOT, wraz z Samorządem PWr. oraz Forum Uczelni Technicznej, była współorganizatorem seminarium BEZPIECZNE PRAKTYKI i ŚRODOWISKO w auli Politechniki Wrocławskiej.
Seminarium wraz z Anną Zagozdon z Samorządu Studenckiego PWr., poprowadził mgr inż. Paweł Zając, członek WR (SGP).

więcej informacji >>

Współpraca Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z Praskim Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym (PVTS)   Program współpracy >>

     W dniach 22 i 23 maja 2013 r. przebywali z wizytą we Wrocławskiej Radzie FSNT NOT przedstawiciele Praskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego (PVTS).
W dniu 22 maja br. odbyło się zebranie Zarządu WR FSNT NOT z udziałem Prezesa PVTS Ing. Ivo Vitka i członka PVTS Ing. Romana Zeissa. Omówiono i uzgodniono program współpracy na 2013 r.
W dniu 23 maja br. Prezesi obu Organizacji: Prezes Zarządu WR FSNT NOT mgr inż. Tadeusz Nawracaj i Prezes PVTS Ing. Ivo Vitek podpisali "Program Współpracy pomiędzy Wrocławską Radą FSNT NOT i Praskim Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym na 2013 r.".

Program współpracy >>

Finał konkursu "Inżynier Roku 2013"    więcej >>

     Uczestnictwo Delegacji WR FSNT NOT w Finale konkursu "Inżynier Roku 2013" w dniach 18-21.04 2013 roku w Wilnie, w ramach Umowy o współpracę na zaproszenie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP) .

więcej informacji >>

Natura i gospodarka - podstawy dialogu   więcej >>

     Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!

więcej informacji >>

Walne Zgromadzenie Delegatów"

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów członków zwyczajnych Wrocławskiej Rady FSNT NOT, w dniu 15 stycznia 2013 r. wybrano władze WR FSNT NOT na 4-letnią kadencję.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:

Skład Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT:
Prezes Zarządu- mgr inż. Tadeusz Nawracaj (PZITB)
Wiceprezes- dr hab. inż. Czesław Szczegielniak (SITWM)
Sekretarz- dr Ryszard Kordas (SEP)
Członek- mgr inż. Janusz Gondek (SEP)
Członek- mgr inż. Paweł Zając (SGP)

Skład Komisji Rewizyjnej WR FSNT NOT:
Przewodniczący- dr Hubert Bartosz-Bechowski (SITPChem)
Wiceprzewodnicząca- mgr inż. Anna Mielnik (SGP)
Członek- dr inż. Zbigniew Lubczyński (SEP)
Członek- dr inż. Krzysztof Lorenz (PZITS)
Członek- Alicja Dudzik (PZITB)

Konkurs "Młody Innowator"

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie "Młody Innowator".

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym oraz radami dla uczestników.

Konferencja ICTM 2012   więcej >>

     W dniach 17-18 września 2012 r. we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja naukowa ICTM 2012 na temat "ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies".
Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu przy udziale AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev).

więcej informacji >>

Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu   więcej >>

     WR FSNT NOT przystępuje do realizacji kolejnego projektu pn. "Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu" w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Z dniem 2 kwietnia 2012 r. uruchomiony zostanie proces rekrutacyjny.

więcej informacji >>

Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Historyczny w Polsce "Wiek XX. Anamneses"   więcej informacji>>

     16 maja 2012 r., w ramach Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Historycznego w Polsce "Wiek XX. Anamneses" we Wrocławiu , w sali kinowej gmachu NOT, odbył się pokaz filmu "Gorzkie żniwa".

więcej informacji >>

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WITI   więcej informacji >>

    W dniu 25 stycznia 2012 r. w Domu Technika NOT zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego (WITI), a Wrocławską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (WR FSNT NOT).

więcej informacji >>

Wortal Transferu Wiedzy

Wortal Transferu Wiedzy

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym rozpoczęła realizację Projektu "Wortal Transferu Wiedzy".

Celem podjętego działania jest podniesienie potencjału regionu w zakresie innowacji poprzez stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji i współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku.

Budowa "Wortalu Transferu Wiedzy" jako platformy komunikacji, ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług o charakterze proinnowacyjnym, informacji o ofertach uczelni wyższych, JBR, ekspertach z naszego regionu oraz obszernej bazy wiedzy i praktycznych informacji w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. W ramach Wortalu będą publikowane informacje na temat aktualnego zapotrzebowania technologicznego dolnośląskich przedsiębiorstw.

Dołożymy wszelkich starań, żeby efektem funkcjonowania "Wortalu Transferu Wiedzy" było rozpropagowanie wśród przedsiębiorców korzyści płynących ze stosowania innowacyjnych rozwiązań, nawiązanie i zacieśnienie współpracy sektora przedsiębiorstw ze sferą nauki, upowszechnienie osiągnięć kadry naukowej, a także promowanie inicjatyw innowacyjnych w ośrodkach akademickich. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania zaowocują w przyszłości wzrostem konkurencyjności regionalnych podmiotów gospodarczych stawiających na innowacyjne rozwiązania, rozwojem nowych technologii w regionie a także przyczynią się do promocji potencjału naukowego dolnośląskich uczelni.

Biuro Projektu znajduje się w Domu Technika (pokój 320) przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu. Dodatkowe informacje dostępne pod numerami tel. (71) 347-14-41 oraz (71) 347-14-18

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw; współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

XXXIV Kongres Techników Polskich

W dniu 8 czerwca 2010 r. podczas VII Forum Inżynierskiego w Poznaniu został uroczyście zainaugurowany XXIV Kongres Techników Polskich, którego sesja finalna odbędzie się 24-25 maja 2011 r. w Łodzi.

Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych, naukowych i gospodarczych do wypracowania kierunków rozwoju Polski w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyniki tej środowiskowej dyskusji zostaną zaprezentowane na europejskim spotkaniu SUMMIT (październik 2011 r.).

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej, są kontynuacją ruchu inżynierskiego, zapoczątkowanego w Paryżu w 1835 r. przez gen. Józefa Bema - twórcy Politechnicznego Towarzystwa Polskiego. Nakłada to na nas szczególny obowiązek wobec społeczeństwa i państwa. Kongresy Techników Polskich są jedną z ważnych form włączania się ruchu inżynierskiego w działalność na rzecz kraju.

Kongres nawiązuje do tradycji ruchu inżynierskiego w Polsce zapoczątkowanego w 1882 r. Zjazdem Techników Polskich w Krakowie (8-10.09). Ostatni przedwojenny Polski Kongres Techników Polskich odbył się w 1938 r. pod honorowym patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, przy udziale wszystkich ministerstw, a jego organizatorem była Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników.

W ramach przygotowań do XXIV Kongresu Techników Polskich odbywa się szeroka dyskusja na organizowanych w regionach Dniach Techniki oraz konferencjach i seminariach o charakterze regionalnym i branżowym.
Na Kongresie w Łodzi przyznane zostaną tytuły Ogólnopolskiego Mistrza Techniki autorom najwybitniejszych rozwiązań technicznych w kraju oraz Diamentowego i Złotego Inżyniera dla wybitnych twórców techniki.

Ze względu na to, iż misją Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej jest reprezentowanie społeczności technicznej, integrowanie polskich techników i inżynierów oraz działanie na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju, celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych i biznesowych oraz określenie kierunków rozwoju warunkujących zwiększenie innowacyjności gospodarki i przyspieszenia rozwoju naukowo-technicznego w Polsce.
Podczas Kongresu przedstawiony zostanie stan aktualny oraz działania przyszłościowe w następujących obszarach tematycznych:
1. Innowacyjność polskiej gospodarki,
2. Bezpieczeństwo energetyczne Polski,
3. Transport warunkiem dynamicznego rozwoju.

Do współorganizacji Kongresu włączyły się reprezentacje różnych środowisk technicznych, takich jak: Rada Główna Instytutów Badawczych, wyższe uczelnie techniczne, Polska Akademia Nauk, Akademia Inżynierska w Polsce, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, środowiska przemysłowe, biznesowe oraz wybitni twórcy techniki.

Przewodniczącym Rady Programowej XXIV KTP jest prof. Marek Bartosik
tel.: (42) 631-26-62, (42) 636-43-59; e-mail: bartosik@p.lodz.pl

Przewodniczącym Rady Ekspertów Ogólnopolskiego Forum Innowacji jest prof. dr hab. inż. Józef Suchy
e-mail: jsuchy@agh.edu.pl

Przewodniczącym Rady Ekspertów Ogólnopolskiego Forum Energetycznego jest mgr inż. Andrzej Boroń
tel.: (42) 675-42-26; e-mail: aboron@dalkia.lodz.pl

Przewodniczącym Rady Ekspertów Ogólnopolskiego Forum Transportowego jest prof. dr. hab. inż. Antoni Szydło
tel.: (71) 320-32-52, 605-783-347; e-mail: a.szydlo@sitk.org.pl

AKCELERATOR INNOWACJI

ZGŁOŚ POMYSŁ DO AKCELERATORA INNOWACJI

strona internetowa Akceleratora Innowacji

Akcelerator Innowacji NOT został powołany przez udziałowców FSNT-NOT oraz SATUS Venture, w celu wspólnego inicjowania działalności innowacyjnej.
Aby zrealizować ten cel, Akcelerator identyfikuje innowacyjne pomysły oraz weryfikuje ich potencjał rynkowy, następnie będzie dokonywał inwestycji w spółki powstałe na bazie tych pomysłów.

POSIADASZ POMYSŁ - ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji, pomożemy zgłosić Twój projekt i udzielimy wskazówek przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Akceleratora Innowacji.
Nasi eksperci dokonują weryfikacji zgłoszenia wyłącznie pod względem formalnym. Pomysłodawcom, którzy złożyli poprawnie wypełnione formularze, Akcelerator wysyła do wypełnienia wniosek o udzielenie wsparcia.
Zawarte w nim informacje są poddawane analizie przez ekspertów Spółki, którzy rekomendują Zarządowi pomysły warte zakwalifikowania do etapu preinkubacji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.ainot.pl lub pod numerem tel. Ośrodka Innowacji NOT we Wrocławiu (71) 347-14-05.

Informacja o tytule zawodowym "INŻYNIER EUROPEJSKI" - EUR ING nadawanym przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI)

Podstawowe warunki stawiane przez FEANI kandydatm ubiegającym się o tytuł EUR ING :

a) O tytuł EUR ING mogą ubiegać się wyłącznie inżynierowie czynni zawodowo;

b) Posiadanie udokumentowanego członkostwa w stowarzyszeniu inżynierskim; zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT NOT), która jest Członkiem Narodowym FEANI.
Osoby nie posiadające takiego członkostwa powinny je uzyskać przed ubieganiem się o tytuł EUR ING. Brak członkostwa uniemożliwia wystąpienie o tytuł "Inżynier Europejski" - EUR ING.

c) Ukończenie uczelni oraz kierunku studiów (uzyskanie dyplomu) akredytowanych przez FEANI, tzn. umieszczonych w INDEKSIE FEANI oraz posiadanie właściwego, udokumentowanego zawodowego doświadczenia inżynierskiego zgodnie z tzw. kryteriami minimum FEANI (minimum zawodowego doświadczenia inżynierskiego w przypadku ukończenia studiów 5-letnich wynosi 2 lata, przy studiach krótszych - odpowiednio dłużej), całość tzw. formacji inżyniera (studia plus zawodowe doświadczenie inżynierskie) nie może być krótsza niż 7 lat. Dotyczy to wyłącznie absolwentów studiów dziennych. FEANI nie zaakceptowała studiów wieczorowych i zaocznych (ich absolwenci nie mogą ubiegać się o tytuł EUR ING)

d) Czynna znajomość przynajmniej jednego z języków FEANI (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego)

e) Wypełnienie formularza wniosku FEANI o tytuł EUR ING (formularze w 3 językach FEANI: angielskim, francuskim i niemieckim są dostępne na stronie internetowej www.not.org.pl w zakładce Współpraca Międzynarodowa i dalej w zakładce Informacje dla Kandydatów.
Wszystkie szczegółowe informacje można również uzyskać w Sekretariacie Polskiego Komitetu Narodowego ds. FEANI i Polskiego Komitetu ds. Rejestru FEANI - Dział Współpracy z Zagranicą i Doskonalenia Zawodowego,
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
pokój 142, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa;
tel.: (22) 827-16-86; fax: (22) 827-29-49;
e-mail: ajachimowicz@not.org.pl
(kontakt z p. Anną Jachimowicz).

Wnioski wraz z załączoną wymaganą dokumentacją składane są w Sekretariacie PKN ds. FEANI lub przesyłane pocztą na powyższy adres. Opiniuje je PKN ds. Rejestru FEANI.
Zaopiniowane wnioski przesyłane są do Sekretariatu Generalnego FEANI w Brukseli, a następnie są rozpatrywane przez Europejski Komitet ds. Rejestru FEANI, który wydaje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu EUR ING lub o odrzuceniu wniosku.

Organizacja szkoleń oraz egzaminu certyfikującego EBC*L

W wyniku podpisanej umowy akredytacyjnej z firmą inMedia Polska Sp. z o.o., Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT uzyskała status Akredytowa- nego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L.
więcej informacji >>

Doskonale wyposażone sale szkoleniowe i konferencyjne. Organizujemy sympozja i spotkania naukowe.


biurowa Zajmujemy się organizacją imprez naukowych. Polecamy sale szkoleniowe i konferencyjne, które posiadają bogate wyposażenie techniczne. Jako jedyna placówka na terenie Wrocławia posiadamy w ofercie największe sale konferencyjne, mogące pomieść nawet 300 osób. Ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertę rozszerzyliśmy o wynajem powierzchni biurowych. Przestronna i nowoczesna powierzchnia biurowa i sale we Wrocławiu przygotowane specjalnie pod konferencje, umożliwiamy również skorzystanie z usług gastronomicznych firm cateringowych - zajmujemy się organizacją przestrzeni na szwedzki stół lub bufet.


 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław


Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.